Volume 7, Issue 2

June 2008
(5) Review, (1) Case Report

Review

Kasa invaze olmayan mesane kanserinde ne değişti?
  • Yaşar Bedük
Bull Urooncol 2008; 7: 3-9
Radikal sistektomi sonrası nükslerin tanı ve tedavisi
  • Ali Tekin
Bull Urooncol 2008; 7: 10-17
Üriner diversiyonlu hastalarda taş hastalığı
  • Fatih Ekren
  • İbrahim Cüreklibatır
Bull Urooncol 2008; 7: 18-23
Kasa invaze mesane kanserinin tedavisinde mesane koruyucu yaklaşımlar ve hasta seçimi
  • Ferhat Ateş
  • Hasan Soydan
  • Kadir Baykal
Bull Urooncol 2008; 7: 24-30
Mesane kanserli hastalarda yaşam kalitesi
  • Sinan Başay
  • Abdurahman Yurtarslan
Bull Urooncol 2008; 7: 31-34

Case Report

Olgu sunumu: Mesane kanseri
  • Öztuğ Adsan
Bull Urooncol 2008; 7: 35-36

About Journal

Forms

Useful Links

Applications