2017-3-16-1
2017 16 Mart (3) 1
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Orijinal Makale

Patolojik T2 Evreli Renal Hücreli Karsinom Olgularında Tümör Boyutunun Onkolojik Sonuçlar Üzerine Etkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 1-3)

Prostat Biyopsisi Öyküsü Olan Hastalarda Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Yapılan Prostat Rebiyopsisi Sırasında Ağrı Skorları Değişiyor mu?

(Bull Urooncol 2017; 16: 4-7)

Kanserin Rengi Nedir?

(Bull Urooncol 2017; 16: 8-11)

Mesane Kanseri Erken Tanı ve Tedavisinde Toplumsal Farkındalık: Yaş ve Eğitim Düzeyinin Önemi

(Bull Urooncol 2017; 16: 12-16)

Derleme

Epigenetik Değişiklikler ve Mesane Kanseri Arasındaki İlişki

(Bull Urooncol 2017; 16: 17-21)

Prostat Kanseri Tedavisinin Geleceği Apoptotik İndükleyicilerde mi?

(Bull Urooncol 2017; 16: 22-27)

Olgu Sunumu

İnsidental Olarak Saptanan Paratestiküler Rabdomiyosarkom: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 28-30)

Nadir Bir Tümör: Prostat Nöroendokrin Karsinomu Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 31-33)
Anasayfa Arşiv Arama Menü