2014-6-13-2
2014 13 Haziran (6) 2
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Mesane Tümörü Çalışma Grubunda Mevcut Yürüyen Çalışmalar: Genel Bir Bakış

(Bull Urooncol 2014; 13: 67-69)

Derleme

Radikal Sistektomi Cerrahisinin Kalitesi Nasıl Ölçülebilir?

(Bull Urooncol 2014; 13: 70-74)

Metastatik Mesane Kanseri Hastasına Cerrahi Yaklaşım: Metastazektomi ve Palyatif Sistektominin Yeri

(Bull Urooncol 2014; 13: 75-78)

Radikal Sistektomi Sonrası Gelişen Üst Üriner Sistem Nükslerine Yaklaşım

(Bull Urooncol 2014; 13: 79-83)

Radikal Sistektomi Sonrası Klinik Evre ve Patolojik Evre Uyumsuzluğu, Yüksek Evreye Neden Olan Faktörler ve Sonuçları

(Bull Urooncol 2014; 13: 84-87)

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Transüretral Mesane Kanseri Rezeksiyonu (TUR-Tm): Nasıl Mükemmelliğe Ulaşılabilinir?

(Bull Urooncol 2014; 13: 88-92)

Yüksek Riskli Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Erken Sistektomi mi yoksa Mesane Koruyucu Tedavi mi Tercih edelim?

(Bull Urooncol 2014; 13: 93-98)

Üst Üriner Sistem Toplayıcı Sistem Tümörü Cerrahisinde Lenfadenektomi Gerekli mi?

(Bull Urooncol 2014; 13: 99-102)

Bacillus Calmette Guérin Yokluğunda Yüksek Riskli Mesane Kanserine Yaklaşım: Tedavi Seçenekleri ve Takip Protokolümüz Nasıl Olmalı?

(Bull Urooncol 2014; 13: 103-108)

İdrar Sitolojisi Günümüzde Mesane Kanserinin Tanı ve Takibinde Gereken Değeri Buluyor mu?

(Bull Urooncol 2014; 13: 109-112)

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Hex Aminolevulinat Sistoskopisiyle Fotodinamik Tanı: Meta-Analizler Eşliğinde Değerlendirme

(Bull Urooncol 2014; 13: 113-118)

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Tur-Tm Sırasında Mesane Perforasyonu: Hastaya Erken ve Geç Dönemde Yaklaşım

(Bull Urooncol 2014; 13: 119-121)

Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Laparoskopik Radikal Nefroüreterektominin Günümüzdeki Tedavi Seçenekleri Arasındaki Yeri

(Bull Urooncol 2014; 13: 122-126)
Anasayfa Arşiv Arama Menü