2013-12-12-4
2013 12 Aralık (12) 4
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Editörden

(Bull Urooncol 2013; 12: 0-0)

BPH

Benign Prostat Hiperplazisi/alt üriner sistem semptomları etiyolojisinde metabolik sendrom

(Bull Urooncol 2013; 12: 227-231)

Prostat-spesifik antijenin Benign Prostat Hiperplazisi tedavisindeki güncel durumu

(Bull Urooncol 2013; 12: 232-236)

Benign Prostat Hiperplazisinde ürodinamik çalışmalar: kime ve ne zaman?

(Bull Urooncol 2013; 12: 237-241)

Fosfodiesteraz tip-5 inhibitörlerinin Benign Prostat Hiperplazisindeki yeri, güncel yaklaşımlar

(Bull Urooncol 2013; 12: 242-246)

Etyopatogenez ve tedavi hedefi olarak prostatik inflamasyon

(Bull Urooncol 2013; 12: 247-250)

Antikolinerjik ve alfa-1 reseptör blokör kombinasyonu tedavisi

(Bull Urooncol 2013; 12: 251-254)

BPH cerrahi tedavisinde lazerler transüretral rezeksiyonun yerini alabilecek mi?

(Bull Urooncol 2013; 12: 255-262)

Benign Prostat Hiperplazisinin alfa bloker ve 5-alfa redüktaz kombinasyonu ile uzun dönem tedavisi

(Bull Urooncol 2013; 12: 263-266)

Yaşam Kalitesi

Mesane tümörü takibi amacıyla yapılan kontrol sistoskopilerinin yaşam kalitesine etkisi

(Bull Urooncol 2013; 12: 267-270)

Testis kanserlerinde tedavi alternatiflerinin yaşam kalitesi açısından karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2013; 12: 271-275)

Lazer prostatektomi yaşam kalitesi açısından avantajlı mıdır?

(Bull Urooncol 2013; 12: 276-278)

Patoloji

Prostat kanseri: Patogenezde yeni gelişmeler ve prognostik yansımaları

(Bull Urooncol 2013; 12: 279-284)

Tümör nefrektomi spesmenlerinde non-neoplastik böbrek dokusunun değerlendirilmesi ve önemi

(Bull Urooncol 2013; 12: 285-290)

Genel

Üronkolojide kullanılan temel moleküler yöntemler

(Bull Urooncol 2013; 12: 291-293)
Anasayfa Arşiv Arama Menü