2013-9-12-3
2013 12 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Editörden

(Bull Urooncol 2013; 12: 0-0)

Derleme

İntraoperatif ultrasonografinin parsiyel /total nefrektomi kararında rolü var mı?

(Bull Urooncol 2013; 12: 143-146)

Renal hücreli karsinom metastazlarında cerrahinin rolü

(Bull Urooncol 2013; 12: 147-150)

Böbrek kanserinde Üroonkoloji Derneği nomogramı – nasıl kullanalım?

(Bull Urooncol 2013; 12: 151-154)

Böbrek kanserlerinde gözlenen genetik değişimler

(Bull Urooncol 2013; 12: 155-162)

Böbrek tümörlerinde fokal tedaviler

(Bull Urooncol 2013; 12: 163-168)

Testis kanseri hastalarında sperm koruma

(Bull Urooncol 2013; 12: 169-172)

Ekstragonadal germ hücreli tümörler

(Bull Urooncol 2013; 12: 173-178)

Hedefe yönelik tedavilerde en sık görülen yan etkiler: nasıl yönetilmeli?

(Bull Urooncol 2013; 12: 179-185)

İleri yaş erkeklerde görülen testis tümörleri

(Bull Urooncol 2013; 12: 186-193)

Böbrek kanserinde küratif tedavi sonrası izlem prensipleri

(Bull Urooncol 2013; 12: 194-200)

Renal hücreli kanserlerin patolojisi ve moleküler biyoloji

(Bull Urooncol 2013; 12: 201-204)

RCC ve lenfadenektomi

(Bull Urooncol 2013; 12: 205-209)

Testis tümörü: radyoterapide yenilikler

(Bull Urooncol 2013; 12: 210-213)

Hangi adrenal kitlelere cerrahi ve nasıl?

(Bull Urooncol 2013; 12: 214-218)

Laparoskopik adrenalektomi

(Bull Urooncol 2013; 12: 219-226)
Anasayfa Arşiv Arama Menü