2013-6-12-2
2013 12 Haziran (6) 2
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Editörden

(Bull Urooncol 2013; 12: 0-0)

Derleme

Hücresel androjenik hormonal mekanizmaların prostat kanseri tedavisinde ve progresyonundaki önemi

(Bull Urooncol 2013; 12: 65-70)

Türkiye verilerine göre prostat kanseri taranmalı mı?

(Bull Urooncol 2013; 12: 71-75)

Düşük riskli prostat kanserinde aktif izlem

(Bull Urooncol 2013; 12: 76-79)

Düşük-orta risk prostat kanserinde tedavi seçenekleri

(Bull Urooncol 2013; 12: 80-85)

Düşük ve orta riskli prostat kanserinde radyoterapi

(Bull Urooncol 2013; 12: 86-91)

Robot yardımlı radikal prostatektomi: Adım adım cerrahi teknik

(Bull Urooncol 2013; 12: 92-96)

Yüksek riskli prostat kanserinde cerrahi tedavi ve/veya radyoterapi

(Bull Urooncol 2013; 12: 97-101)

Yüksek riskli prostat kanserinde androjen baskılama tedavisi (ABT) ve radikal radyoterapi

(Bull Urooncol 2013; 12: 102-105)

Kastrasyona dirençli prostat kanserinde androjen sentezini ve androjen reseptörünü hedef alan yeni tedavi seçenekleri

(Bull Urooncol 2013; 12: 106-110)

Kastrasyona dirençli prostat kanserinde yeni tedavi seçenekleri: enzalutamid, abirateron asetat

(Bull Urooncol 2013; 12: 111-114)

Kastrasyona dirençli prostat kanserinde yeni tedavi seçenekleri: kabazitaksel, spilosel-T

(Bull Urooncol 2013; 12: 115-117)

Kastrasyona dirençli prostat kanserinde yeni tedavi seçenekleri: denozumab, alpharadin

(Bull Urooncol 2013; 12: 118-122)

Lokalize prostat kanserinde aktif izlem / izleyerek bekleme ve yaşam kalitesi ilişkisi

(Bull Urooncol 2013; 12: 123-126)

Radikal prostatektomi sonrasında PSA nüksü (yükselen PSA) nasıl yönetilmeli? Tedavi algoritmaları nasıl biçimlendirilmeli?

(Bull Urooncol 2013; 12: 127-131)

Yüksek riskli lokalize prostat kanserinde radikal prostatektomi endikasyonları ve sonuçları

(Bull Urooncol 2013; 12: 132-136)

Primer radyoterapi sonrası nüks olan hastalarda kurtarıcı (salvage) radikal prostatektomi

(Bull Urooncol 2013; 12: 137-141)
Anasayfa Arşiv Arama Menü