2013-3-12-1
2013 12 Mart (3) 1
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Editörden

(Bull Urooncol 2013; 12: 0-0)

Derleme

Radikal sistektomi altın standart mı?

(Bull Urooncol 2013; 12: 1-5)

Radikal sistektomide robotik cerrahi

(Bull Urooncol 2013; 12: 6-10)

Kanser geometrisi ve mesane kanserinde fraktallar

(Bull Urooncol 2013; 12: 11-17)

İkinci TUR

(Bull Urooncol 2013; 12: 18-21)

İntravezikal BCG tedavisi gerekli ve/veya yeterli midir?

(Bull Urooncol 2013; 12: 22-25)

Radikal sistektomiye aday hastalarda nutrisyonel değerlendirme

(Bull Urooncol 2013; 12: 26-30)

Mesane kanserinde sınırlı-standart genişletilmiş lenfadenektomi

(Bull Urooncol 2013; 12: 31-35)

Mesane tümörleri ve genetik tanı

(Bull Urooncol 2013; 12: 36-42)

Radikal sistektomi ve üriner diversiyon yapılan hastalarda hemşirelik bakımı

(Bull Urooncol 2013; 12: 43-45)

Gemsitabin ve sisplatin kemoterapisi alan hastalarda destek tedavi ve bakım önerileri

(Bull Urooncol 2013; 12: 46-49)

Mesane kanserlerinde deneysel hayvan modelleri

(Bull Urooncol 2013; 12: 50-53)

Mesane kanserlerinde tanıyı kolaylaştırıcı radyolojik yöntemler

(Bull Urooncol 2013; 12: 54-57)

Kas invaziv mesane kanserinde neoadjuvan ve adjuvan kemoterapi

(Bull Urooncol 2013; 12: 58-63)
Anasayfa Arşiv Arama Menü