2012-12-11-4
2012 11 Aralık (12) 4
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Editörden

(Bull Urooncol 2012; 11: 0-0)

BPH

Yüksek morbiditesi olan BPH'lı hastalarda AÜSS nasıl tedavi edilebilir?

(Bull Urooncol 2012; 11: 261-264)

Benign prostat hiperplazi'nin cerrahi tedavisinde monopolar ve bipolar transüretral prostat rezeksiyonu

(Bull Urooncol 2012; 11: 265-269)

Benign prostat hiperplazisi ve prostat kanserinden korunmada statinlerin yeri

(Bull Urooncol 2012; 11: 270-274)

Aşırı aktif mesanede antimuskarinikler: içlerinden biri her hastaya uyar mı? Tedavi bireyselleştirilebilir mi?

(Bull Urooncol 2012; 11: 275-278)

Robotik basit prostatektomi rasyonel mi?

(Bull Urooncol 2012; 11: 279-281)

Gastronomi BPH riskini etkiliyor mu? BPH ve obezite ilişkisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 282-284)

Üropatoloji

İnvaziv ürotelyal karsinomlarda son tanımlanan yeni varyantlar, varyantlara genel bakış ve yeni bir sınıflamaya ihtiyaç var mı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 285-288)

Genel Üroonkoloji

Üroonkolojik cerrahilerde komplikasyonların değerlendirilmesi ve önerilen kriterler

(Bull Urooncol 2012; 11: 289-294)

Hedefe yönelik tedavilerin dermatolojik komplikasyonlarına yaklaşım ilkeleri

(Bull Urooncol 2012; 11: 295-300)

Fiziksel aktivite üroonkolojik kanser insidansını azaltır mı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 301-304)

Psikoonkoloji

Mesane kanseri hastasına psikiyatrik yaklaşım ilkeleri ve üroonkologlara öneriler

(Bull Urooncol 2012; 11: 305-310)

Kanser tanısı intihara yol açar mı? Risk algılama ve azaltımı nasıl yapılabilir?

(Bull Urooncol 2012; 11: 311-315)
Anasayfa Arşiv Arama Menü