2012-9-11-3
2012 11 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Editörden

(Bull Urooncol 2012; 11: 0-0)

Derleme

Klinik evre I non-seminamatöz germ hücreli testis tümöründe güncel durum

(Bull Urooncol 2012; 11: 181-184)

Sinir koruyucu RPLND: teknik

(Bull Urooncol 2012; 11: 185-189)

Bilateral testis tümörleri

(Bull Urooncol 2012; 11: 190-192)

Testis tümörlerinde F-18 florodeoksiglikoz pozitron emisyon tomografisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 193-195)

Testis kanserli hastalarda sistemik kemoterapi ile ilişkili yan etkiler

(Bull Urooncol 2012; 11: 196-200)

Böbrek kistlerinde Bosniak sınıflaması 2012

(Bull Urooncol 2012; 11: 201-205)

Böbrek hücreli kanser evrelemesi: 2010 TNM sınıflandırma sistemi ve Türkiye geçerliliği

(Bull Urooncol 2012; 11: 206-211)

Küçük böbrek tümörlerinde izlem

(Bull Urooncol 2012; 11: 212-215)

Rastlantısal yakalanmış böbrek tümörlerinde yaklaşım farklı olmalı mı? Türkiye verileri

(Bull Urooncol 2012; 11: 216-220)

Adım adım robot yardımlı parsiyel nefrektomi

(Bull Urooncol 2012; 11: 221-224)

Açık parsiyel nefrektomi: günümüzdeki yeri

(Bull Urooncol 2012; 11: 225-229)

Açık parsiyel nefrektomide kullanılan hemostatik ajanlar

(Bull Urooncol 2012; 11: 230-233)

Vena kava ve adrenal bez tutulumu olan böbrek tümörlerine yaklaşım ve 2012 Türkiye verilerinin yorumu

(Bull Urooncol 2012; 11: 234-239)

Böbrek tümörlerinde neoadjuvan hedefe yönelik tedavi

(Bull Urooncol 2012; 11: 240-245)

Nadir görülen böbrek tümörleri ve patolojisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 246-251)

Üst üriner sistem değişici epitel karsinomunda minimal invazif tedaviler

(Bull Urooncol 2012; 11: 252-255)

Makale - Yorum

Renal hücreli karsinom olgularında venöz tümör trombüs yapısının (solid veya frajil) kanser spesifik sağkalıma etkisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 256-259)
Anasayfa Arşiv Arama Menü