2012-6-11-2
2012 11 Haziran (6) 2
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Editörden

(Bull Urooncol 2012; 11: 0-0)

Derleme

Prostat kanseri iç in geliştirilen nomogramlardan hangisini, nasıl kullanalım?

(Bull Urooncol 2012; 11: 85-91)

Prostat kanseri tanısında PSA'nın eşik değeri kaç olmalı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 92-95)

Prostat kanserinde PSA dışı tümör belirteçleri

(Bull Urooncol 2012; 11: 96-102)

Prostat Rebiyopsisi: kime, ne zaman, nasıl?

(Bull Urooncol 2012; 11: 103-107)

Trus eşliğinde prostat biyopsisinde ağrı kontrolünde son durum

(Bull Urooncol 2012; 11: 108-113)

Lokalize prostat kanserinde aktif izlem seçeneği

(Bull Urooncol 2012; 11: 114-118)

Periprostatik alan anatomisi ve sinir koruyucu radikal prostatektomi tekniği

(Bull Urooncol 2012; 11: 119-123)

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı

(Bull Urooncol 2012; 11: 124-128)

Lokal ileri prostat kanserlerinde güncel tedavi yaklaşımları: radyasyon onkolojisi yaklaşımı

(Bull Urooncol 2012; 11: 129-133)

Prostat kanserinde primer küratif tedavi olarak uygulanan radyoterapi sonrası nükslerin tedavisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 134-141)

Radikal retropubik prostatektomi sonrası infravezikal darlıklara yaklaşım

(Bull Urooncol 2012; 11: 142-145)

Laparo-Endoscopic Single Site (LESS) radikal prostatektomi: port sayısı azalıyor mu?

(Bull Urooncol 2012; 11: 146-149)

Robotik cerrahi çağında prostat kanseri

(Bull Urooncol 2012; 11: 150-155)

Kastrasyona dirençli prostat kanserinde immünoterapi: sipuleucel-T

(Bull Urooncol 2012; 11: 156-158)

Metastatik taksan dirençli prostat kanserinde yeni uygulamalar: Re-Docetaxel, Abiraterone acetate, Cabazitaxel, MDV 3100

(Bull Urooncol 2012; 11: 159-163)

Metastatik prostat kanserinde kemik korumada güncelleme: Denosumab, Alfaradin

(Bull Urooncol 2012; 11: 164-167)

Prostat kanserinde tersiyer gleason paterninin klinik önemi

(Bull Urooncol 2012; 11: 168-172)

Taxan Kemoterapisi alan prostat kanseri hastalarında hemşirelik girişimleri

(Bull Urooncol 2012; 11: 173-177)

Makale - Yorum

Primer metastatik prostat kanserinde androjen baskılama tedavisine cevabın ve kastrasyona direncin öngörülmesi

(Bull Urooncol 2012; 11: 178-180)
Anasayfa Arşiv Arama Menü