2012-3-11-1
2012 11 Mart (3) 1
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Editörden

(Bull Urooncol 2012; 11: 0-0)

Derleme

Dünya ve Türkiye'de mesane kanseri epidemiyolojisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 1-9)

Mesane kanserlerinde gen mutasyonları

(Bull Urooncol 2012; 11: 10-13)

Mesanenin az gör ülen kanserlerinde yaklaşım

(Bull Urooncol 2012; 11: 14-18)

Mesane kanserinde idrar belirteçlerinin son durumu nedir?

(Bull Urooncol 2012; 11: 19-26)

Üst üriner sistem kanserlerinde belirteçler

(Bull Urooncol 2012; 11: 27-29)

Kas invaziv olmayan her mesane tümörlü hasta postoperatif erken tek doz intravezikal kemoterapi almalı mı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 30-33)

Mesane kanserlerinde intravezikal terapi uygulamaları sırasında görülebilen komplikasyonlar ve tedavisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 34-40)

Mesane kanser tedavisinde mikobakterilerin önemi

(Bull Urooncol 2012; 11: 41-45)

Yüzeyel mesane kanseri tedavisinde BCG tedavisinin etkinliğini öngörmek mümkün müdür? Belirteçler var mıdır?

(Bull Urooncol 2012; 11: 46-51)

TUR-M operasyonları muayenehane ortamında lokal anestezi ile yapılabilir mi?

(Bull Urooncol 2012; 11: 52-54)

Radikal cerrahi yerine TUR-m + kemoterapi ile mesane korunabilir mi? (Mesaneyi kanserden koruyabilir miyiz?)

(Bull Urooncol 2012; 11: 55-57)

Tarihsel süreçte sistektomi

(Bull Urooncol 2012; 11: 58-61)

Radikal sistektomi öncesi barsak hazırlığı nasıl olmalı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 62-65)

Üropatoloji

Ürotelyal tümörlerde histolojik evreleme nasıl yapılmalı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 66-69)

Radyasyon Onkolojisi

Mesane kanserlerinde radyoterapi

(Bull Urooncol 2012; 11: 70-73)

Medikal Onkoloji

Kas invazif mesane kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi

(Bull Urooncol 2012; 11: 74-78)

Metastatik mesane kanseri sistemik tedavisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 79-83)

Baskı Hatası

Türkiye gerçeğinde BPH'de açık prostatektominin yeri

(Bull Urooncol 2012; 11: 84-84)
Anasayfa Arşiv Arama Menü