2011-12-10-4
2011 10 Aralık (12) 4
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Editörden

(Bull Urooncol 2011; 10: 0-0)

Derleme

Benign Prostat Hiperplazisi'nde doğal seyir

(Bull Urooncol 2011; 10: 5-10)

BPH prevalansı ve ülke gerçekleri

(Bull Urooncol 2011; 10: 11-14)

İnflamasyonun Benign Prostat Hiperplazisi etiyopatogenezindeki rolü

(Bull Urooncol 2011; 10: 15-19)

Benign Prostat Hiperplazisi ve heredite

(Bull Urooncol 2011; 10: 20-22)

Benign Prostat Hiperplazisi: Tanıdan tedaviye önerilmeyenler (tarihsel süreç içerisinde uygulanan ancak şu an önerilmeyen ve kılavuzlarda önerilmeyenler)

(Bull Urooncol 2011; 10: 23-26)

Benign Prostat Hiperplazisi'nde akut üriner retansiyon ve cerrahi risk

(Bull Urooncol 2011; 10: 27-29)

BPH'da endoskopik cerrahi tedavi

(Bull Urooncol 2011; 10: 30-33)

Benign Prostat Hiperplazisi'nde minimal invazif ve cerrahi tedaviler sonrası re-operasyon oranları ve olası nedenleri

(Bull Urooncol 2011; 10: 34-39)

Türkiye gerçeğinde BPH'de açık prostatektominin yeri

(Bull Urooncol 2011; 10: 40-43)

KTP laser prostatektomi: Hala moda mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 44-47)

Postprostatektomi darlıklarının tanısı ve tedavisi

(Bull Urooncol 2011; 10: 48-51)

İntraoperatif gevşek (floppy) iris sendromu

(Bull Urooncol 2011; 10: 52-54)

Benign Prostat Hiperplazisi'nin tanı, tedavi ve takibinde görüntüleme yöntemlerinin yeri var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 55-58)

Yaşam Kalitesi

Bir toplum hastalığı olarak Benign Prostat Hiperplazisi: Eşlerin yaşam kalitesi?

(Bull Urooncol 2011; 10: 59-60)

Benign Prostat Hiperplazisi ve erektil disfonksiyon bilikteliği, benign prostat hiperplazisinde güncel tedavi yaklaşımları: PDE-5 inhibitörleri

(Bull Urooncol 2011; 10: 62-64)

Erkeklerdeki alt üriner sistem semptomlarına güncel yaklaşım – kim aşırı aktif mesane, kim değil?

(Bull Urooncol 2011; 10: 65-69)

Postprostatektomi inkontinansın nedenleri ve tedavisi

(Bull Urooncol 2011; 10: 70-73)

BPH tedavisi nereye gidiyor?

(Bull Urooncol 2011; 10: 74-75)
Anasayfa Arşiv Arama Menü