2011-9-10-3
2011 10 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Editörden

(Bull Urooncol 2011; 10: 0-0)

Derleme

Böbrek tümörlerinde prognostik faktörler ve öngörü modelleri

(Bull Urooncol 2011; 10: 5-10)

Böbrek kitlelerin morfolojisini değerlendirmede yeni yaklaşımlar

(Bull Urooncol 2011; 10: 11-15)

Böbrek kitlelerinde biyopsinin dünü bugünü ve yarını

(Bull Urooncol 2011; 10: 16-20)

Küçük böbrek tümörlerine yaklaşım: 2011 yılında neredeyiz?

(Bull Urooncol 2011; 10: 21-26)

Adım adım laparoskopik parsiyel nefrektomi

(Bull Urooncol 2011; 10: 27-31)

Venöz trombüslü renal hücreli karsinomlar: cerrahi yaklaşımlar

(Bull Urooncol 2011; 10: 32-35)

Metastatik renal hücreli karsinomda cerrahi yaklaşım

(Bull Urooncol 2011; 10: 36-40)

Metastatik böbrek tümöründe hedefe yönelik tedavide son gelişmeler

(Bull Urooncol 2011; 10: 41-51)

Üst üriner sistem ürotelyal kanserler 2011

(Bull Urooncol 2011; 10: 52-58)

Testis koruyucu cerrahi kimlere ve nasıl yapılmalı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 59-62)

Evre 1 testis tümörünün ideal takibi nasıl olmalı, yenilikler var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 63-67)

Testis tümöründe kemoterapi sonrası kitlelere yaklaşım ve cerrahi teknik

(Bull Urooncol 2011; 10: 68-74)

Testis tümörü kemoterapisinde yenilikler

(Bull Urooncol 2011; 10: 75-81)

Böbrek tümörü tedavisinde robotik cerrahi: 2011 yılında neredeyiz?

(Bull Urooncol 2011; 10: 82-85)

Üropatoloji

Böbrek tümörlerinin patolojik sınıflamasında güncel gelişmeler

(Bull Urooncol 2011; 10: 86-90)

Testis tümörlerinde prognozu belirleyen histopatolojik parametreler

(Bull Urooncol 2011; 10: 91-94)

Yaşam Kalitesi

Testis tümörlü hastalarda infertilite nasıl yönetilmeli?

(Bull Urooncol 2011; 10: 95-101)

Makale - Yorum

Küçük renal kitlelerin aktif izlemi: Erken evre böbrek kanserlerinin progresyon paterni

(Bull Urooncol 2011; 10: 102-103)
Anasayfa Arşiv Arama Menü