2011-6-10-2
2011 10 Haziran (6) 2
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Editörden

(Bull Urooncol 2011; 10: 0-0)

Derleme

PSA nereden geldi nereye gidiyor?

(Bull Urooncol 2011; 10: 5-10)

Prostat kanseri için idrar belirteçlerinde son durum analizi

(Bull Urooncol 2011; 10: 11-16)

Prostat kanseri önlenebilir mi?

(Bull Urooncol 2011; 10: 17-21)

İnflamasyonun önlenmesi, prostat kanserinden korunmada yarar sağlar mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 22-26)

Prostat kanserinde eser elementlerin rolü

(Bull Urooncol 2011; 10: 27-32)

Prostat kanseri tanısında DNA metilasyonunun yeri var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 33-40)

Editörden

Lokalize prostat kanserinde yakın izlem için ideal hasta tanımı ve yakın izlem çalışmalarının klinik uygulamayı etkileyen sonuçları

(Bull Urooncol 2011; 10: 41-46)

Derleme

Lokalize prostat kanseri küratif tedavisinde cerrahi tedavi seçeneklerinin kritik analizi: açık, laparoskopik, robotik radikal prostatektomi

(Bull Urooncol 2011; 10: 47-50)

Lokalize prostat kanseri küratif tedavi seçenekleri sonrası yükselen PSA'ya algoritmik yaklaşım

(Bull Urooncol 2011; 10: 51-55)

Prostat kanserinde fokal tedavi gelecekte standart tedavilerin yerini alabilir mi?

(Bull Urooncol 2011; 10: 56-62)

Prostat kanserinde neoadjuvan ve adjuvan tedavi yaklaşımları

(Bull Urooncol 2011; 10: 63-69)

Lokal ileri prostat kanserinin (cT3) kanıta dayalı ideal tedavi seçeneği nedir?

(Bull Urooncol 2011; 10: 70-75)

Metastatik prostat kanserinin tedavisinde hormonal tedavinin bugünü ve geleceği

(Bull Urooncol 2011; 10: 76-81)

Prostat kanserinde immunoterapi

(Bull Urooncol 2011; 10: 82-84)

Docetaxel'e dirençli prostat kanserinde tedavi seçenekleri var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 85-89)

Üropatoloji

Patolog gözüyle TRUS eşliğinde prostat biyopsisi: Nasıl yapılmalı? Örnekler nasıl gönderilmeli?

(Bull Urooncol 2011; 10: 90-92)

Prostat kanserinde görüntüleme yöntemlerinin bu günü ve geleceği

(Bull Urooncol 2011; 10: 93-97)

Radyasyon Onkolojisi

Prostat kanserinde radyasyon temelli tedavi sonrası olası sorunlar ve çözümler

(Bull Urooncol 2011; 10: 98-102)

Yaşam Kalitesi

Prostat kanserinde eşlerin durumu nedir? Yaşam kaliteleri etkileniyor mu?

(Bull Urooncol 2011; 10: 103-107)

Radikal retropubik prostatektomi sonrası gelişen idrar kaçırmada çözüm yolları

(Bull Urooncol 2011; 10: 108-111)

Radikal prostatektomi sonrası erektil disfonksiyon önlenebilir mi? Cerrahi ve medikal alternatifler var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 112-116)

Makale - Yorum

Bor elementinin prostat kanseri üzerine etkisinin incelenmesi: Topluma dayalı çalışma

(Bull Urooncol 2011; 10: 117-118)
Anasayfa Arşiv Arama Menü