2011-3-10-1
2011 10 Mart (3) 1
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Hematüri göz ardı edilebilir mi?

(Bull Urooncol 2011; 10: 5-8)

Mesane kanseri; Karsinoma İn Situ (CIS)

(Bull Urooncol 2011; 10: 9-12)

İntravezikal tedavilere yardımcı yöntemler

(Bull Urooncol 2011; 10: 13-17)

BCG suşlarının tedavi edici etkinlik farkı var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 18-20)

İdame BCG kime uygulanmalı nasıl uygulanmalı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 21-22)

BCG komplikasyonları ve başa çıkma

(Bull Urooncol 2011; 10: 23-25)

Flüoresan sistoskopi ve tur'un geleceği var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 26-30)

Bipolar veya plazmakinetik enerji ile yapılan TUR-M operasyonlarının klasik metottan farkı var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 31-34)

Dev Ta Tümörde TUR nasıl Yapılmalıdır?

(Bull Urooncol 2011; 10: 35-37)

TUR'a bağlı mesane perforasyonu: tedavi ve izlem

(Bull Urooncol 2011; 10: 38-40)

Parsiyel sistektomiyi unuttuk mu?

(Bull Urooncol 2011; 10: 41-44)

Kadın sistektomisinde histerektomi ve vajinal kaf çıkarma ayrılmaz bir parça mıdır? Neden?

(Bull Urooncol 2011; 10: 45-47)

Genişletilmiş lenfadenektomi standart bir tedavi olmalı mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 48-50)

Açık, laparoskopik ve robotik sistektomi: avantaj ve dezavantajları

(Bull Urooncol 2011; 10: 51-54)

Üropatoloji

Mesanenin “Inverted” (Devrik) Papillomu

(Bull Urooncol 2011; 10: 55-57)

Makale - Yorum

Yeni tanı alan pT1 ürotelyal karsinomlu hastalarda rutin ikinci transüretral rezeksiyonun yineleme, ilerleme ve hastalığa özgü sağkalım üzerine etkileri: prospektif randomize klinik çalışma

(Bull Urooncol 2011; 10: 58-61)
Anasayfa Arşiv Arama Menü