2010-12-9-4
2010 9 Aralık (12) 4
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır?

(Bull Urooncol 2010; 9: 3-7)

Benign prostat hiperplazisi'nde ultrason takibinin rolü

(Bull Urooncol 2010; 9: 8-14)

Benign prostat hiperplazisinde medikal tedavide yeni olasılık: Üçlü kombinasyon

(Bull Urooncol 2010; 9: 15-18)

BPH ile Prostatın enflamatuar hastalıkları arasındaki ilişki ve tedavide benzerlik olabilir mi?

(Bull Urooncol 2010; 9: 19-23)

TUR prostat sonrası gelişen hiperaktif mesane bulguları neden oluyor, nasıl tedavi etmeli?

(Bull Urooncol 2010; 9: 24-27)

Benign prostat hiperplazisinde izlem politikası

(Bull Urooncol 2010; 9: 28-29)

BPH tedavisinde 5-Alfa redüktaz inhibitörlerine ne kadar süre ile devam edilmelidir?

(Bull Urooncol 2010; 9: 30-32)

Minimal invaziv BPH tedavileri ve konvansiyonel tedavilerin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2010; 9: 33-37)

Prostat biyopsisinde kullanılan görüntü tekniklerindeki ilerlemelerin biyopsi sonuçlarına etkisi

(Bull Urooncol 2010; 9: 38-41)

Metabolik Sendrom ve alt üriner sistem semptomları

(Bull Urooncol 2010; 9: 42-45)

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde termoterapi yöntemler

(Bull Urooncol 2010; 9: 46-48)

BPH tedavisinde bipolar, monopolar TUR'a karşın Lazer (Avantaj ve dezavantajları)

(Bull Urooncol 2010; 9: 49-53)

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde botulinum toksin

(Bull Urooncol 2010; 9: 54-57)

Benign prostat hiperplazisinde cerrahisinde neoadjuvan ilaç kullanımı

(Bull Urooncol 2010; 9: 58-61)

5α Redüktaz inhibitörlerinin prostat histopatolojisinde yaptığı değişiklikler

(Bull Urooncol 2010; 9: 62-64)

Laparoskopik benign prostat hiperplazisi tedavisi

(Bull Urooncol 2010; 9: 65-70)

KTP Lazer cerrahisi ve seksüel disfonksiyon ilişkisi

(Bull Urooncol 2010; 9: 71-74)

Benign prostat hiperplazisinin cerrahi tedavisinde fotoselektif prostat vaporizasyonu (GREEN LIGHTTM)

(Bull Urooncol 2010; 9: 75-79)

Makale - Yorum

Altmış cc'den küçük prostatlarda fotoselektif vaporizasyon ile holmium lazer ablasyonunun karşılaştırılması: Randomize bir çalışmanın uzun dönem sonuçları

(Bull Urooncol 2010; 9: 80-83)
Anasayfa Arşiv Arama Menü