2010-9-9-3
2010 9 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Adolesan çağda yapılan orşiopeksi tümör riskini azaltır mı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 3-5)

Böbrek tümörlerinde multifokalite. Neye dikkat etmeli?

(Bull Urooncol 2010; 9: 6-8)

Testiküler mikrolithiasis'in önemi kalmadı mı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 9-11)

Soliter böbrekli böbrek tümörlü hastalarda nefrolojik sonuçlar ve başetme

(Bull Urooncol 2010; 9: 12-14)

Testis tümörlerinde skrotal kirlenme: ne yapmalı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 15-18)

Böbrek tümörlerinde PET kullanımı

(Bull Urooncol 2010; 9: 19-20)

Parsiyel nefrektomi. Kime hangi cerrahi yaklaşım?

(Bull Urooncol 2010; 9: 21-26)

Testis tümörlü hastalarda geç dönem ikincil kanserler

(Bull Urooncol 2010; 9: 27-30)

Wilms tümörü artık ürolojinin değil mi? Yeniden hatırlatma

(Bull Urooncol 2010; 9: 31-36)

Böbrek tümörleri için tarama programları var mı? Gerekir mi?

(Bull Urooncol 2010; 9: 37-39)

Bosniak 3-4 renal kistlerde biyopsinin gereklilik ve sınırlamaları

(Bull Urooncol 2010; 9: 40-42)

Renal anjiomiyolipomlara güncel yaklaşım

(Bull Urooncol 2010; 9: 43-46)

Nefrektomi sonrası metastazlarda gerileme. Şehir efsanesi mi gerçek mi?

(Bull Urooncol 2010; 9: 47-49)

Renal kitlelerde fokal ablatif tedaviler ve ülkemizdeki durum

(Bull Urooncol 2010; 9: 50-54)

Erken evre testis seminomunda tedavi yaklaşımı

(Bull Urooncol 2010; 9: 55-58)

Evre 1 testis tümörlerinde izlem politikasının uzun dönem sonuçları; tartışılacak bir şey kaldı mı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 59-62)

Sınıflandırılmayan böbrek tümörü ne demektir ve önemi nedir?

(Bull Urooncol 2010; 9: 63-67)

Prostat kanser teşhisinde PCA3

(Bull Urooncol 2010; 9: 68-71)

Makale - Yorum

Renal hücreli böbrekkanseri hhatalarında preoperatif sunitib ile ilgili prospektif klinik çalışma

(Bull Urooncol 2010; 9: 72-74)
Anasayfa Arşiv Arama Menü