2010-6-9-2
2010 9 Haziran (6) 2
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

T1c prostat kanserlerine genel bakış

(Bull Urooncol 2010; 9: 3-8)

Lokal ilerlemiş prostat kanseri: Cerrahinin yeri

(Bull Urooncol 2010; 9: 9-13)

Prostat kanserinde aktif izlem güvenilir bir metot mudur?

(Bull Urooncol 2010; 9: 14-17)

Preoperatif nomogramlar radikal prostatektomi kararı vermekte etkin oluyor mu?

(Bull Urooncol 2010; 9: 18-25)

TRUS biyopsi hazırlığı nasıl yapılmalıdır?

(Bull Urooncol 2010; 9: 26-30)

Yükselen PSA durumunda kullanılan görüntüleme yöntemleri bize ne ölçüde yardımcı oluyor?

(Bull Urooncol 2010; 9: 31-36)

Radikal prostatektomi teknikleri arasında üroonkolojik sonuçlar açısından fark var mı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 37-40)

Androjen baskılama tedavisinin metabolik yan etkileri: Ürolog neye dikkat etmeli?

(Bull Urooncol 2010; 9: 41-46)

Tekrarlayan prostat biyopsilerinde ideal bir biyopsi şeması var mıdır? PCA3 PSA kadar faydalı mıdır?

(Bull Urooncol 2010; 9: 47-52)

Sıcak basması (hot flush) nedir ve nasıl baş edilir?

(Bull Urooncol 2010; 9: 53-56)

Prostat kanserinde kemik metastazlarına yaklaşım algoritması ne olmalıdır ?

(Bull Urooncol 2010; 9: 57-63)

Prostat kanserinde hedefe yönelik tedavinin yeri

(Bull Urooncol 2010; 9: 64-68)

Post prostatektomi inkontinans: Nasıl tedavi edelim?

(Bull Urooncol 2010; 9: 69-73)

Prostat kanserinde dereceleme sistemleri (hangi dereceleme kullanılmalı?)

(Bull Urooncol 2010; 9: 74-75)

Makale - Yorum

Hormon resistan prostat kanserinde sipuleucel-T immünoterapisi

(Bull Urooncol 2010; 9: 76-79)
Anasayfa Arşiv Arama Menü