2010-3-9-1
2010 9 Mart (3) 1
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Üroonkolojide MikroRNA (miRNA)'ların yeri ve önemi

(Bull Urooncol 2010; 9: 3-13)

Kasa invaze olmayan mesane tümörlerinde BCG tedavisinin yeri

(Bull Urooncol 2010; 9: 14-21)

Prostatın primer ürotelyal tümörlerinde tedavi yaklaşımları

(Bull Urooncol 2010; 9: 22-24)

Yüksek dereceli pTa mesane kanserleri ne kadar tehlikelidir?

(Bull Urooncol 2010; 9: 25-29)

Retur, tekrarlanan tur, ikinci bakış, ikinci tur, tekrar tur. Yapılmalı mı, ne zaman yapılmalı, nasıl yapmalı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 30-34)

İntrakaviter tedavide ümit veren yeni ajanlar ve kullanım prensipleri

(Bull Urooncol 2010; 9: 35-39)

Sistektomi adayını evrelemek için yeni bir şey var mı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 40-44)

T1G3 mesane tümöründe kime, ne zaman erken sistektomi yapılmalı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 45-48)

Yeni mesane yapılan hastalarda yeni mesanenin yarattığı sorunlar ve bunlara yaklaşım

(Bull Urooncol 2010; 9: 49-56)

Sistektomi sonrası yaşam kalitesi ne zaman ölçülmelidir?

(Bull Urooncol 2010; 9: 57-60)

Lenf nodu pozitif mesane kanserinde Adjuvan kemoterapi

(Bull Urooncol 2010; 9: 61-64)

Radyoterapi tekniklerindeki gelişmeler mesane koruyucu yaklaşımı arttırdı mı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 65-69)

Makale - Yorum

Yeni tanı almış pT1 mesane ürotelyal kanserli hastalarda progresyon ve metastazın tahmininde transüretral rezeksiyon spesmenlerindeki Lenfovasküler invazyon

(Bull Urooncol 2010; 9: 70-74)

Olgu Sunumu

Mesane kanseri

(Bull Urooncol 2010; 9: 75-78)
Anasayfa Arşiv Arama Menü