2009-12-8-4
2009 8 Aralık (12) 4
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

BPH ile ilişkili alt üriner sistem semptomlarının değerlendirilmesinde ürodinamik bulguların yeri nedir?

(Bull Urooncol 2009; 8: 3-8)

Benign prostat hiperplazisi ve progresyonunda risk faktörleri

(Bull Urooncol 2009; 8: 9-15)

Benign prostat hiperplazisinde progresyon öngörülebilir mi?

(Bull Urooncol 2009; 8: 16-20)

Benign prostat hiperplazisinde yaşam kalitesi neden önemlidir ve nasıl ölçülür?

(Bull Urooncol 2009; 8: 21-24)

Yüksek karbonhidratın, yağdan zengin beslenmenin ve statinlerin benign prostat hiperplazi ile ilişkisi

(Bull Urooncol 2009; 8: 25-28)

Benign prostat hiperplazisine güncel tıbbi yaklaşımda fitoterapinin rolü var mı?

(Bull Urooncol 2009; 8: 29-33)

Monopolar TURP sona mı eriyor? BPH'da cerrahi tedavide son durum

(Bull Urooncol 2009; 8: 34-37)

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemler medikal tedavinin yerini alabilir mi?

(Bull Urooncol 2009; 8: 38-43)

Benign prostat hiperplazisi histopatolojisinde prostatit bir sonuç mu yoksa bir eşlikçi mi?

(Bull Urooncol 2009; 8: 44-46)

Makale - Yorum

BPH ile Prostat Kanseri arasındaki ilişkiye ait kanıt var mı? Bir literatür derlemesinin bulguları

(Bull Urooncol 2009; 8: 47-51)
Anasayfa Arşiv Arama Menü