2009-9-8-3
2009 8 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Renal hücreli karsinomda tümör belirleyicilerindeki gelişmeler

(Bull Urooncol 2009; 8: 3-7)

Derleme

Renal kitlelerde biyopsinin yeri

(Bull Urooncol 2009; 8: 8-12)

Ailesel böbrek tümörlerinde tedavi yaklaşımları

(Bull Urooncol 2009; 8: 13-16)

Renal hücreli karsinom için hedefe yönelik tedavi çağında sitoredüktif nefrektominin rolü

(Bull Urooncol 2009; 8: 17-22)

Radikal nefrektomide lenfadenektominin önemi

(Bull Urooncol 2009; 8: 23-26)

Parsiyel nefrektomi; açık mı? Yoksa laparoskopik mi?

(Bull Urooncol 2009; 8: 27-32)

Renal ven tutulumu ve/veya vena cava trombusu olan böbrek tümörlerine yaklaşım

(Bull Urooncol 2009; 8: 33-39)

Renal hücreli karsinomda radyoterapi

(Bull Urooncol 2009; 8: 40-43)

Böbrek tümörlerinde moleküler sınıflandırma: Tanı ve tedavide yeni olanaklar

(Bull Urooncol 2009; 8: 44-48)

Bilateral testis tümörlerinde tedavi yaklaşımları

(Bull Urooncol 2009; 8: 49-51)

Testis tümörlerinde organ koruyucu cerrahi

(Bull Urooncol 2009; 8: 52-58)

Seminomlarda primer kemoterapi sonrası residüel kitlelere yaklaşım

(Bull Urooncol 2009; 8: 59-62)

Testis tümörlerinde solid organ tutulumuna yaklaşım nasıl olmalıdır?

(Bull Urooncol 2009; 8: 63-69)

Testis tümöründe tedavi öncesi infertilite, ne yapmalı?

(Bull Urooncol 2009; 8: 70-76)

Makale - Yorum

Renal hücreli karsinomda hedefe yönelik tedavi sonrası yapılan cerrahi rezeksiyon

(Bull Urooncol 2009; 8: 77-81)

Olgu Sunumu

Olgu tartışması: Testis tümörü

(Bull Urooncol 2009; 8: 82-86)
Anasayfa Arşiv Arama Menü