2009-6-8-2
2009 8 Haziran (6) 2
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Mesane kanseri takibinde sistoskopi aralıkları nasıl veya kimlerde uzatılabilir?

(Bull Urooncol 2009; 8: 3-8)

TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla?

(Bull Urooncol 2009; 8: 9-14)

BCG başarısızlığı ve ikincil tedaviler

(Bull Urooncol 2009; 8: 15-20)

Radikal sistektomi öncesi ve sonrası nomogram kullanımı: Yakın gelecekteki rolü

(Bull Urooncol 2009; 8: 21-26)

Radikal sistektomi öncesinde ve sonrasında beslenmenin önemi

(Bull Urooncol 2009; 8: 27-30)

Laparoskopik radikal sistektomi

(Bull Urooncol 2009; 8: 31-37)

Üriner diversiyon ve sistoplasti sonrası gelişen sekonder malignansiler

(Bull Urooncol 2009; 8: 38-48)

Üriner diversiyonlarda yaşam kalitesi

(Bull Urooncol 2009; 8: 49-52)

Üst üriner sistem ürotelyal kanserlerde tedavi alternatifleri

(Bull Urooncol 2009; 8: 53-58)

TURM materyali patolojiye nasıl gönderilmelidir? Patoloğun yaşadığı sorunlar ve çözümleri

(Bull Urooncol 2009; 8: 59-60)

Makale - Yorum

Kas yayılımı olmayan mesane kanserlerinde intravezikal Mitomisin C ile Bacillus Calmette-Gue´rin'i karşılaştıran randomize uzun dönem çalışmalardan elde edilmiş sonuçların bireysel hasta datalarına dayanan metaanalizi

(Bull Urooncol 2009; 8: 61-66)
Anasayfa Arşiv Arama Menü