2008-12-7-4
2008 7 Aralık (12) 4
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Renal hücreli karsinomada güncel magnetik rezonans görüntüleme uygulamaları

(Bull Urooncol 2008; 7: 3-7)

Böbrek kanserinde prognostik faktörler ve öngörü modelleri

(Bull Urooncol 2008; 7: 8-12)

Küçük renal tümörlü hastalara yaklaşım

(Bull Urooncol 2008; 7: 13-16)

Lokalize, metastatik ve nüks böbrek tümörlerinde cerrahi nereye kadar?

(Bull Urooncol 2008; 7: 17-25)

Laparoskopik radikal nefrektominin endikasyonları genişledi mi?

(Bull Urooncol 2008; 7: 26-30)

Üst üriner sistemin değişici epitel karsinomunda laparoskopik nefroüreterektomi

(Bull Urooncol 2008; 7: 31-37)

Makale - Yorum

Tümör boyutu küçük renal cell karsinomaların metastatik hastalık riskini ya da prognozunu belirlemez

(Bull Urooncol 2008; 7: 38-42)

Soliter böbrekteki tümör için laparoskopik ve açık parsiyel nefrektomi uygulamalarının karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2008; 7: 43-47)

Olgu Sunumu

Böbrek kanserinde laparoskopi

(Bull Urooncol 2008; 7: 48-51)
Anasayfa Arşiv Arama Menü