2008-9-7-3
2008 7 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Testis kanserlerinde cerrahi tedavi komplikasyonları

(Bull Urooncol 2008; 7: 3-6)

Testis kanserlerinde radyoterapi komplikasyonları

(Bull Urooncol 2008; 7: 7-9)

Testis tümörlerinin sistemik kemoterapisine bağlı erken ve geç yan etkiler

(Bull Urooncol 2008; 7: 10-14)

Testis tümörlerinde retroperiton dışı nüksler ve tedavisi

(Bull Urooncol 2008; 7: 15-22)

Testisin germ hücreli tümörlerinde geç nüks

(Bull Urooncol 2008; 7: 23-27)

İleri yaş erkeklerde alt üriner sistem semptomlarının medikal tedavisi

(Bull Urooncol 2008; 7: 28-32)

Benign prostat hiperplazisinde fitoterapi

(Bull Urooncol 2008; 7: 33-37)

Makale - Yorum

Satürasyon tekniği başlangıç prostat biopsisi sonrasında takip süresince kanser oranını azaltmaz

(Bull Urooncol 2008; 7: 38-40)

Erken postoperatif radyoterapiden fayda sağlayan prostat kanserli hastaların belirlenmesi: EORTC 22911.

(Bull Urooncol 2008; 7: 41-43)

Olgu Sunumu

Prostat kanseri

(Bull Urooncol 2008; 7: 44-47)
Anasayfa Arşiv Arama Menü