2008-6-7-2
2008 7 Haziran (6) 2
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Kasa invaze olmayan mesane kanserinde ne değişti?

(Bull Urooncol 2008; 7: 3-9)

Radikal sistektomi sonrası nükslerin tanı ve tedavisi

(Bull Urooncol 2008; 7: 10-17)

Üriner diversiyonlu hastalarda taş hastalığı

(Bull Urooncol 2008; 7: 18-23)

Kasa invaze mesane kanserinin tedavisinde mesane koruyucu yaklaşımlar ve hasta seçimi

(Bull Urooncol 2008; 7: 24-30)

Mesane kanserli hastalarda yaşam kalitesi

(Bull Urooncol 2008; 7: 31-34)

Olgu Sunumu

Olgu sunumu: Mesane kanseri

(Bull Urooncol 2008; 7: 35-36)
Anasayfa Arşiv Arama Menü