2007-12-6-4
2007 6 Aralık (12) 4
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Makale - Yorum

Mesane tümörlerinde neoadjuvan ve adjuvan kemoterapi

(Bull Urooncol 2007; 6: 3-8)

Derleme

Non-ürotelyal mesane kanserleri

(Bull Urooncol 2007; 6: 9-14)

Yüksek riskli kas invaziv olmayan mesane kanserlerinde yaklaşım ve tedavi

(Bull Urooncol 2007; 6: 15-20)

Makale - Yorum

Plasebo ile tedavi edilen BPH'lı erkeklerde klinik progresyon belirteci olarak başlangıç faktörleri

(Bull Urooncol 2007; 6: 21-23)

Böbrek kanserinde radyofrekans ablasyon sonuçları

(Bull Urooncol 2007; 6: 24-28)

Prostat Kanserinde “underdiagnosis” ve “overdiagnosis”

(Bull Urooncol 2007; 6: 29-33)

Mesane kanserlerinde radikal sistektomideki P0 evresi geleneksel klinik risk faktörlerinden bağımsız olarak iyi sonuçlarla birliktedir

(Bull Urooncol 2007; 6: 34-36)

Kromofob renal hücreli karsinomlarda Fuhrman derecelendirmesi uygun değildir

(Bull Urooncol 2007; 6: 37-38)

Olgu Sunumu

Mesane tümörü

(Bull Urooncol 2007; 6: 39-42)
Anasayfa Arşiv Arama Menü