2007-6-6-2
2007 6 Haziran (6) 2
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Laparoskopik ürolojik cerahide hemostaz teknikleri

(Bull Urooncol 2007; 6: 3-7)

Prostat biyopsilerinin klinik yorumu

(Bull Urooncol 2007; 6: 8-11)

Çocukluk çağı böbrek kitleleri

(Bull Urooncol 2007; 6: 12-18)

Olgu Sunumu

Mesane tümörü

(Bull Urooncol 2007; 6: 19-23)

Böbrek tümörü

(Bull Urooncol 2007; 6: 24-26)

Makale - Yorum

Evre T mesane kanserlerinde intravezikal tedavilerin kullanımının artması sistektomi sonrası azalan sağ kalım ile eşzamanlıdır

(Bull Urooncol 2007; 6: 27-29)

Prostat kanserinde postoperatif radyoterapi

(Bull Urooncol 2007; 6: 30-32)

Radikal prostatektomi sonrası yüksek riskli prostat kanserli hastalara haftalık adjuvan docetaxel: çok merkezli pilot çalışma

(Bull Urooncol 2007; 6: 33-35)

Hormona dirençli prostat kanseri hastalarında dosetaksel, estramustin fosfat ve karboplatin kombinasyonunun Faz-2 çalışması

(Bull Urooncol 2007; 6: 36-38)

Prostat iğne biyopsilerinde yaygın yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi: sonradan adenokarsinom çıkma olasılığında anlamlı artış

(Bull Urooncol 2007; 6: 39-40)
Anasayfa Arşiv Arama Menü