2007-3-6-1
2007 6 Mart (3) 1
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Radikal sistektomi sırasında yapılan pelvik lenfadenektominin sınırları ne olmalı?

(Bull Urooncol 2007; 6: 3-6)

Üro-onkoloji ve böbreğin kistik lezyonları

(Bull Urooncol 2007; 6: 7-16)

Solid renal kitlelerde multidedektör bilgisayarlı tomografik görüntüleme

(Bull Urooncol 2007; 6: 17-22)

Makale - Yorum

Metastatik renal hücreli karsinomda nefron koruyucu cerrahinin rolü

(Bull Urooncol 2007; 6: 23-25)

Görüntüleme rehberliğinde biyopsi ile tanı konulan böbrek hücreli karsinom: tekniğin eleştirel değerlendirilmesi ve uzun dönem takip

(Bull Urooncol 2007; 6: 26-28)

Finasterid prostat kanseri tespitinde parmakla rektal muayenenin sensitivitesini artırır

(Bull Urooncol 2007; 6: 29-31)

Yüksek dereceli prostat kanserli erkeklerde uzun süreli sağkalım: Konservatif tedavi, radyasyon tedavisi ve radikal prostatektomi arasında bir kıyaslama

(Bull Urooncol 2007; 6: 32-33)

Tadalafil benign prostat hiperplazisine bağlı aşağı üriner sistem semptomlarını düzeltir

(Bull Urooncol 2007; 6: 34-36)

Ürolojik laparoskopik cerrahi uygulanan 2775 vakada komplikasyon oranları

(Bull Urooncol 2007; 6: 37-40)
Anasayfa Arşiv Arama Menü