2006-12-5-4
2006 5 Aralık (12) 4
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Androjen baskılama tedavisinin prostat kanserli hastalardaki yan etkileri

(Bull Urooncol 2006; 5: 3-7)

Testis kanseri ve infertilite

(Bull Urooncol 2006; 5: 8-11)

Makale - Yorum

Testis kanseri yaşayanlarının yaşam kalitesi ve sosyodemografik özellikler, kansere-bağlı değişkenler ve yaşam olayları ile ilişkisi

(Bull Urooncol 2006; 5: 12-14)

Benign Prostat Hiparplazisi için Saw Palmetto

(Bull Urooncol 2006; 5: 15-16)

Mesane tümörlerinde radikal sistektomi sonrası patolojik evrelemede yüzeyel (pT2a) ve derin (pT2b) kas invazyonu

(Bull Urooncol 2006; 5: 17-18)

Radikal prostatektomi spesmenlerinin patolojik evre ve cerrahi sınır yönünden tekrar incelenmesinin değeri (EORTC 22911 nolu çalışma)

(Bull Urooncol 2006; 5: 19-21)

2005 Uluslararası Urolojik Patoloji Grubu (ISUP) Prostat Karsinomu Gleason Derecelendirmesi Konsensus Konferansı

(Bull Urooncol 2006; 5: 22-25)

Finasterid'in prostat spesifik antijen üzerine olan etkisi tekrarlayan prostat biyopsilerini azaltmak için kullanılabilir mi?

(Bull Urooncol 2006; 5: 26-27)

Radikal prostatektomi sonrası PSA nüksüne kadar geçen süre ve prostat kanserine özgü mortalite riski

(Bull Urooncol 2006; 5: 28-30)

Evre pT1N0M0 renal hücreli karsinom tedavisinde laparoskopiye karşı açık parsiyel nefrektomi: 5 yıllık sağkalım oranları

(Bull Urooncol 2006; 5: 31-33)

Üroonkoloji Derneği Güz Dönemi Alt Grup Raporları

(Bull Urooncol 2006; 5: 34-38)
Anasayfa Arşiv Arama Menü