2006-9-5-3
2006 5 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Mesane tümörü patolojisi

(Bull Urooncol 2006; 5: 3-9)

Üriner diversiyonlarda üreterointestinal anastomozlar: antireflü teknik gerekli midir?

(Bull Urooncol 2006; 5: 10-11)

Üst üriner sistem ürotelyal karsinomlarında endoskopik tedavi

(Bull Urooncol 2006; 5: 12-16)

Olgu Sunumu

Mesane Tümörü

(Bull Urooncol 2006; 5: 17-18)

Radikal prostatektomi ve erektil disfonkisyon

(Bull Urooncol 2006; 5: 19-21)

Prostat kanseri

(Bull Urooncol 2006; 5: 22-23)

Böbrek tümörü

(Bull Urooncol 2006; 5: 24-26)

Makale - Yorum

Prostat spesifik antijen tabanlı tarama ile tanı konulan prostat kanserinin patolojik özellikleri

(Bull Urooncol 2006; 5: 27-29)

Yüksek riskli Ta, T1 ve in situ karsinom için BCG sonrası radikal sistektomi: başlangıçta mesane koruyucu tedavi uygulanması risklerinin belirlenmesi

(Bull Urooncol 2006; 5: 30-32)

Lokalize tedavi sonrası takipte düşük prostat spesifik antijen seviyelerine sahip erkeklerde kemik sintigrafileri gerekli mi?

Are Bone Scans Necessary in Men With Low Prostate Specific Antigen Levels Following Localized Therapy?

(Bull Urooncol 2006; 5: 33-34)

EORTC Risk tablolarını kullanarak Ta T1 mesane kanserli bireysel hastalarda hastalığın nüks ve progresyonun oranlarının tahmini : yedi EORTC araştırmasından alınan 2596 hastanın ayrıntılı analizi

(Bull Urooncol 2006; 5: 35-37)

Kongre

19. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ 2006
PROSTAT KANSERİ EVE DÖNÜŞ MESAJLARI

(Bull Urooncol 2006; 5: 38-38)
Anasayfa Arşiv Arama Menü