2006-6-5-2
2006 5 Haziran (6) 2
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Testesteron replasman tedavisi sonrası gelişen benign prostat hipertrofisi ve prostat kanseri

(Bull Urooncol 2006; 5: 3-6)

Evre I seminomda güncel tedavi yaklaşımları

(Bull Urooncol 2006; 5: 7-11)

Prostat kanserini önleme çalışması (PCPT): sonuçları ve kritik analizi

(Bull Urooncol 2006; 5: 12-17)

Olgu Sunumu

Mesane tümörü

(Bull Urooncol 2006; 5: 18-20)

Mesane tümörü

(Bull Urooncol 2006; 5: 21-22)

Makale - Yorum

Normal karşı böbrekli renal hücreli karsinom için nefron koruyucu cerrahi: 25 yıllık deneyim

(Bull Urooncol 2006; 5: 23-24)

Evre I seminom tedavisinde adjuvan tek doz carboplatine karşı radyoterapi: Randomize bir çalışma

(Bull Urooncol 2006; 5: 25-26)

Aktif izlem için uygun olabilecek tarama ile tesbit edilmiş prostat kanserli hastalarda tedavi ve sağ kalım

(Bull Urooncol 2006; 5: 27-28)

Yüksek riskli T1 mesane kanserli hastalarda transüretral rezeksiyon sonrasında radyokemoterapi: intravezikal tedavi veya erken sistektomiye alternatif olabilir mi?

(Bull Urooncol 2006; 5: 29-30)

Kongre

BPH/alt üriner sistem semptomları

(Bull Urooncol 2006; 5: 31-34)
Anasayfa Arşiv Arama Menü