2006-3-5-1
2006 5 Mart (3) 1
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Diğer

Türk Üroonkoloji Derneği Üroonkoloji Bursu

(Bull Urooncol 2006; 5: 0-0)

Derleme

Yüzeyel mesane tümörü tedavisinde yeni yaklaşımlar

(Bull Urooncol 2006; 5: 3-5)

Prostat kanseri tanısında PSA 4ng/ml sınırı geçerli midir?

(Bull Urooncol 2006; 5: 6-11)

İleri evre prostat kanseri hastalarında destek tedavisi gerektiren sorunlar

(Bull Urooncol 2006; 5: 12-16)

Makale - Yorum

Kastrasyon yapılmış non-metastatik prostat kanserli hastalarda yükselen serum PSA değerlerinin doğal seyri

(Bull Urooncol 2006; 5: 17-18)

Uzak metastazı olmayan nodal metastazlı renal hücreli karsinom
(Klinik evre TxN1-2M0): Agresif cerrahi rezeksiyonun rolü

(Bull Urooncol 2006; 5: 19-20)

Mesane kanserinde gecikmiş tedavi ve prognoz

(Bull Urooncol 2006; 5: 21-22)

Testis kanserinin tedavisi: Hipofiz – gonad aksı ve seksüel fonksiyon üzerine etkisi

(Bull Urooncol 2006; 5: 23-24)

Gündem

Astra Zeneca Ödülleri

(Bull Urooncol 2006; 5: 25-0)

Üroonkoloji Bilim Ödülü – 2005

(Bull Urooncol 2006; 5: 26-0)

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (2004-2006)

(Bull Urooncol 2006; 5: 27-28)
Anasayfa Arşiv Arama Menü