2005-12-4-4
2005 4 Aralık (12) 4
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Kuramlar geçici, kurbağalar kalıcıdır

(Bull Urooncol 2005; 4: 3-4)

Üroonkolojik böbrek cerrahisinde laparoskopi

(Bull Urooncol 2005; 4: 5-10)

Üriner diversiyonların komplikasyonları ve tedavisi

(Bull Urooncol 2005; 4: 11-15)

Metastaz biyolojisi

(Bull Urooncol 2005; 4: 16-19)

Olgu Sunumu

Testis tümörü

(Bull Urooncol 2005; 4: 20-23)

Mesane tümörü

(Bull Urooncol 2005; 4: 24-25)

Makale - Yorum

Embriyonal karsinom oranı yüksek ve/ veya lenfovasküler invazyonu mevcut düşük evre testis kanserli hastalarda retroperitoneal lenf nod diseksiyonu

(Bull Urooncol 2005; 4: 26-27)

Laparoskopik radikal sistoprostatektomi: 3 yıllık takipli 10 hastalık ardışık serideki deneyimlerimiz

(Bull Urooncol 2005; 4: 28-29)

Krimpen çalışması: alt üriner sistem obstrüksiyon semptomlarının değişimi ile ilgili hastalığa bağlı ve genel yaşam kalitesindeki değişiklikler

(Bull Urooncol 2005; 4: 30-34)
Anasayfa Arşiv Arama Menü