2005-9-4-3
2005 4 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Prostat biyopsilerinin histopatolojik değerlendirmesi

(Bull Urooncol 2005; 4: 3-8)

Yüzeyel mesane tümörlerinde kemo-immunoterapi sonrası nüks

(Bull Urooncol 2005; 4: 9-14)

Mesane tümörü belirleyicileri ve sitolojinin yeri

(Bull Urooncol 2005; 4: 15-18)

Böbrek/testis kanserli hastalarda yaşam kalitesi

(Bull Urooncol 2005; 4: 19-23)

Makale - Yorum

Parsiyel sistektomi: Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi deneyiminin güncel değerlendirmesi ve olgu seçimi konusunda öneriler

(Bull Urooncol 2005; 4: 24-25)

Radikal prostatektomi örneklerindeki küçük hacimli kanserlerin (0,5 ml.den küçük) ameliyat öncesi belirlenmesi

(Bull Urooncol 2005; 4: 26-27)

Olgu Sunumu

Prostat kanseri

(Bull Urooncol 2005; 4: 28-30)

Diğer

Klinik Tanıtım

(Bull Urooncol 2005; 4: 31-33)
Anasayfa Arşiv Arama Menü