2005-6-4-2
2005 4 Haziran (6) 2
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Ürolojik laparoskopide komplikasyonlar ve önlenmesi

(Bull Urooncol 2005; 4: 3-8)

Evre T1G3 mesane tümörlerinde güncel tedavi seçenekleri

(Bull Urooncol 2005; 4: 9-11)

Üriner diversiyon uygulanacak hastalarda bağırsak hazırlığı ve antibiyotik profilaksisi

(Bull Urooncol 2005; 4: 12-15)

Kanserde ağrı tedavisi

(Bull Urooncol 2005; 4: 16-20)

Makale - Yorum

Prostat kanserinde pelvik lenf nod disseksiyonu

(Bull Urooncol 2005; 4: 21-22)

Testiküler germ hücreli neoplazmlarının geç relapsı: 122 olgunun tanımlayıcı analizi

(Bull Urooncol 2005; 4: 23-24)

Benign prostat hiperplazisi ve yaşam kalitesi

(Bull Urooncol 2005; 4: 25-27)

Olgu Sunumu

Prostat kanseri

(Bull Urooncol 2005; 4: 28-29)

Böbrek tümörü

(Bull Urooncol 2005; 4: 30-33)

Diğer

Klinik Tanıtım

(Bull Urooncol 2005; 4: 34-35)
Anasayfa Arşiv Arama Menü