2004-12-3-4
2004 3 Aralık (12) 4
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Transperitoneal laparoskopik radikal prostatektomi-I Heilbronn tekniği: teknik özellikler

(Bull Urooncol 2004; 3: 2-9)

Prostat kanseri tarama çalışmaları

(Bull Urooncol 2004; 3: 10-12)

Prostat kanseri tanısında PSA alt tipleri

(Bull Urooncol 2004; 3: 13-18)

Literatür Değerlendirmesi

2001 Partin tablolarının Türkiye validasyonu: Çok merkezli bir çalışma

(Bull Urooncol 2004; 3: 19-20)

Olgu Sunumu

Mesane ve üst üriner sistem tümörü

(Bull Urooncol 2004; 3: 21-23)

Metastatik mesane kanseri

(Bull Urooncol 2004; 3: 24-26)

Kongre

Onsekizinci Ulusal Üroloji Kongresi'nden İzlenimler

(Bull Urooncol 2004; 3: 27-31)

Diğer

Klinik Tanıtım

(Bull Urooncol 2004; 3: 32-33)
Anasayfa Arşiv Arama Menü