2004-9-3-3
2004 3 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Kontinan diversiyonlara karşı ileal loop: yaşam kalitesine etkileri

(Bull Urooncol 2004; 3: 6-8)

Terminal dönemdeki kanserli hastalara yaklaşım

(Bull Urooncol 2004; 3: 9-13)

Hormona refrakter prostat kanserinde tedavi

(Bull Urooncol 2004; 3: 14-21)

Wilms tümörlerinde tanı ve tedavi prensipleri

(Bull Urooncol 2004; 3: 22-27)

Olgu Sunumu

Bilateral testis tümörü

(Bull Urooncol 2004; 3: 28-30)

Radikal prostatektomi sonrası mesane kanseri

(Bull Urooncol 2004; 3: 31-32)

Diğer

Üroonkoloji Derneği Alt Gruplarının Faaliyet Raporları

(Bull Urooncol 2004; 3: 33-35)

Klinik Tanıtım

(Bull Urooncol 2004; 3: 36-37)

Ankara Ürologlar Derneği Üroonkoloji Uzmanlık Sonrası Eğitim Bursu 2004

(Bull Urooncol 2004; 3: 38-0)
Anasayfa Arşiv Arama Menü