2004-3-3-1
2004 3 Mart (3) 1
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

İzmir ilinde ürogenital kanserlerin insidans hızları (1995-96)

(Bull Urooncol 2004; 3: 2-9)

Prostat spesifik antijen ve tarama çalışmaları Tarama konusundaki ikilemler

(Bull Urooncol 2004; 3: 10-21)

Literatür Değerlendirmesi

Lokal ileri mesane kanserinde neoadjuvan kemoterapi artı sistektominin sadece sistektomi ile karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2004; 3: 22-23)

Defining bacillus calmette-guerin refractory superficial bladder tumors

(Bull Urooncol 2004; 3: 24-25)

Olgu Sunumu

Altmış üç yaşında erkek hasta Gross pıhtılı hematüri ile başvurdu

(Bull Urooncol 2004; 3: 26-27)

Bilateral eş zamanlı böbrek tümörü olgusu

(Bull Urooncol 2004; 3: 28-29)

Kongre

Altıncı Ankara Üroonkoloji Kursu'ndan İzlenimler

(Bull Urooncol 2004; 3: 30-31)

Diğer

Klinik Tanıtım

(Bull Urooncol 2004; 3: 32-0)
Anasayfa Arşiv Arama Menü