2003-9-2-3
2003 2 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Yüzeysel mesane kanserlerinin tedavisinde postoperatif erken dönemde tek doz intravezikal kemoterapinin yeri

(Bull Urooncol 2003; 2: 14-17)

Kongre

Amerikan klinik onkoloji derneği (ASCO) 39. kongresi "genitoüriner kanser kısmının özeti"

(Bull Urooncol 2003; 2: 18-25)

Diğer

2003 yılında üroonkoloji derneği

(Bull Urooncol 2003; 2: 26-0)

Ankara tıp fakültesi üroloji anabilim dalı üroonkoloji ünitesi

(Bull Urooncol 2003; 2: 29-30)

Ankara üroonkoloji kursu tarihçesi

(Bull Urooncol 2003; 2: 31-32)
Anasayfa Arşiv Arama Menü