2003-6-2-2
2003 2 Haziran (6) 2
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Prostat kanserinde androjen süpresyonu - osteoporoz ilişkisi ve tedavide bifosfonatların rolü

(Bull Urooncol 2003; 2: 2-6)

Laparoskopik radikal nefrektomi

(Bull Urooncol 2003; 2: 9-16)

Kongre

Amerikan üroloji birliği'nin yıllık kongresi - 2003 ( AUA -2003 )

(Bull Urooncol 2003; 2: 19-20)

XIII. Avrupa üroonkoloji kongresindeki üroonkolojik bildiriler

(Bull Urooncol 2003; 2: 21-25)

Diğer

Hacettepe tıp fakültesi üroloji anabilim dalı üroonkoloji ünitesi öyküsü

(Bull Urooncol 2003; 2: 28-30)

Mesanenin yüzeysel transizyonel hücreli karsinomunda post-operatif erken dönemde tek veya iki doz epirubicin instilasyonunun tümör rekürrenslerini önleme etkinliği: prospektif, randomize, çok merkezli çalışma

(Bull Urooncol 2003; 2: 31-32)
Anasayfa Arşiv Arama Menü