2003-3-2-1
2003 2 Mart (3) 1
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Renal hücreli karsinomda prognostik faktörler

(Bull Urooncol 2003; 2: 2-10)

Mesane tümörlerinin patolojisinde karşıtlıklar ve patolojik prognostik faktörler

(Bull Urooncol 2003; 2: 13-18)

Diğer

Ege üniversitesi tıp fakültesi üroloji anabilim dalı tarihçesi ve üro-onkolojik geçmişi

(Bull Urooncol 2003; 2: 21-25)

Kongre

17. Üroloji kongresi

(Bull Urooncol 2003; 2: 26-28)

SIU kongresindeki onkolojik tebliğler

(Bull Urooncol 2003; 2: 31-32)
Anasayfa Arşiv Arama Menü