2014-3-13-1
2014 13 Mart (3) 1
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Editörden

(Bull Urooncol 2014; 13: 0-0)

Derleme

Prostat kanserinde son yıllardaki paradigma değişimleri

(Bull Urooncol 2014; 13: 1-7)

İleri evre prostat kanserinde güncel semptomatik tedavi

(Bull Urooncol 2014; 13: 8-14)

EAU ve AUA kılavuzluğunda prostat kanseri, tarama ve tanı 2013 güncellemesinin değerlendirilmesi ve pratik sonuçları

(Bull Urooncol 2014; 13: 15-20)

Yüksek riskli prostat kanserinde cerrahinin yeri

(Bull Urooncol 2014; 13: 21-24)

Prostat kanserinde lenfadenektomi

(Bull Urooncol 2014; 13: 25-28)

Prostat kanseri eksternal radyoterapisinde kullanılan tedavi modalitelerinin karşılaştırılmalı etkinliği

(Bull Urooncol 2014; 13: 29-32)

Aralıklı hormonal tedavinin 2014 yılında kullanım alanları nelerdir?

(Bull Urooncol 2014; 13: 33-36)

Radikal prostatektomide halen altın standart açık cerrahidir

(Bull Urooncol 2014; 13: 37-40)

Aktif İzlem: Lokalize Prostat Kanserinde Hakettiği İlgiyi Bekleyen Tedavi Modalitesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 41-45)

Prostat kanserinde pozitron emisyon tomografi

(Bull Urooncol 2014; 13: 46-49)

Prostat kanserinin hormonal tedavisinde ve önlemede 5α-redüktaz inhibitörlerinin rolü

(Bull Urooncol 2014; 13: 50-53)

Lokalize prostat kanseri tedavi kararında yaşın etkisi: 70 yaş üzerinde cerrahi sonuçları

(Bull Urooncol 2014; 13: 54-57)

Prostat kanseri kemik metastazları tedavisinde öne çıkan değişimler

(Bull Urooncol 2014; 13: 58-62)

Aktif İzlem düşük riskli lokalize prostat kanserinde yaşam kalitesini nasıl etkiledi?

(Bull Urooncol 2014; 13: 63-66)
Anasayfa Arşiv Arama Menü