2014-9-13-3
2014 13 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Derleme

Testis Tümörü Erken Tanısında Kendi Kendine Muayenenin Yeri: Dünyada ve Türkiye’de Durum

(Bull Urooncol 2014; 13: 127-129)

Renal Hücreli Kanserde Paraneoplastik Sendromlar

(Bull Urooncol 2014; 13: 130-134)

Böbrek Hücreli Karsinomda Risk Faktörleri ve Etyoloji

(Bull Urooncol 2014; 13: 135-138)

Lokal İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Adjuvan ve Neoadjuvan Hedefe Yönelik Tedaviler

(Bull Urooncol 2014; 13: 139-145)

Penis Kanserlerine Genel Bakış

(Bull Urooncol 2014; 13: 146-152)

Testisin Seks Kord/Stromal Tümörlerinde Güncel Tedavi Yaklaşımları

(Bull Urooncol 2014; 13: 153-156)

Renal Hücreli Kanserde Fuhrman Çekirdek Derecelendirme Sistemine Güncel Bakış

(Bull Urooncol 2014; 13: 157-160)

Küçük Böbrek Tümörlerinde Perkütan İğne Biyopsisi

(Bull Urooncol 2014; 13: 161-164)

Nefron Koruyucu Cerrahi Sonrası Cerrahi Sınır Pozitifliği Olan Hastalara Yaklaşım

(Bull Urooncol 2014; 13: 165-168)

Kemoterapi Sonrası Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu

(Bull Urooncol 2014; 13: 169-175)

Testis Kanserli Hastalarda Sperm Dondurma ve İnfertilite

(Bull Urooncol 2014; 13: 176-181)

Olgu Sunumu

Prostatın Nadir Görülen Bir Neoplazisi: Küçük Lenfositik Lenfoma

(Bull Urooncol 2014; 13: 182-183)

Retroperitoneal Paraganglioma: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 184-186)

Böbreğin Mikst Epitelyal ve Stromal Tümörü (MEST): İki Nadir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 187-189)

Paratestiküler Vasküler Leiomyom (Anjioleiomyom) Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 190-191)
Anasayfa Arşiv Arama Menü