2014-12-13-4
2014 13 Aralık (12) 4
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Orijinal Makale

Şeffaf Hücreli Renal Hücreli Kanser Olgularında Lenf Nodu Tutulumunun Sağ Kalıma Etkisinin ve Tümör Boyutu ve Derecesinin Lenf Nodu Tutulumunu Öngörmedeki Yerinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 192-195)

Derleme

Sıvı Biyopsi: Dolaşımdaki Tümör Hücreleri Kavramı ve Prostat Kanseri Hastalarının Takip/Tedavisindeki Önemi

(Bull Urooncol 2014; 13: 196-200)

Lokalize Böbrek Tümörlerinde Nefron Koruyucu Cerrahi-Yaşam Kalitesi Açısından Bir Bakış

(Bull Urooncol 2014; 13: 201-205)

Metabolik Sendrom ve Benign Prostat Hiperplazisi: Güncelleme

(Bull Urooncol 2014; 13: 206-209)

Düşkün Hastada Girişimsel Benign Prostat Hiperplazisi Tedavileri: Prostat Stenti ve Prostatik Arter Embolizasyonu

(Bull Urooncol 2014; 13: 210-214)

Laparoskopik Basit Prostatektomi

(Bull Urooncol 2014; 13: 215-222)

“Burned-Out” Testiküler Germ Hücreli Tümörler

(Bull Urooncol 2014; 13: 223-227)

Prostat Kanserinin Tanı ve Tedavisinde Moleküler Biyolojinin Kullanım Alanları

(Bull Urooncol 2014; 13: 228-235)

Benign Prostat Hiperplazisinde Fitoterapi

(Bull Urooncol 2014; 13: 236-240)

Robotik Prostatektomi: Yaşam Kalitesi Açısından Avantaj Sağlıyor mu?

(Bull Urooncol 2014; 13: 241-243)

Prostat Hastalıklarında 5 Alfa Redüktaz İnhibitörlerinin Kullanımında Güncel Durum

(Bull Urooncol 2014; 13: 244-246)

Benign Prostat Hiperplazisi /Alt Üriner Sistem Semptomlarının Medikal Tedavisinde Standartlara Ulaşabildik mi?

(Bull Urooncol 2014; 13: 247-251)

Olgu Sunumu

Primer Üreter Karsinomunu Taklit Eden Sigmoid Adenokarsinomunun Üretere Geç Dönem Metastazı: Olgu Takdimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 252-254)

Bifosfonat Kullanımına Bağlı Mandibulada Osteonekroz: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 255-257)

Germ Hücreli Tümör Tedavisine Yanıt Veren İndifferansiye Trofoblastik Mesane Tümörü Olgusu

(Bull Urooncol 2014; 13: 258-260)

Diğer

2014 Hakem Dizini

(Bull Urooncol 2014; 13: 261-261)

2014 Yazar Dizini

(Bull Urooncol 2014; 13: 262-262)

2014 Konu Dizini

(Bull Urooncol 2014; 13: 263-264)
Anasayfa Arşiv Arama Menü