2015-3-14-1
2015 14 Mart (3) 1
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Orijinal Makale

Dijital Rektal Muayene PSA ≤4 ng/ml Olan Hastalarda Biyopsi Kararı Vermede Ne Kadar Önemli?

(Bull Urooncol 2015; 14: 1-4)

Radikal Prostatektomi Sonrası Ekstraprostatik Yayılım ve Seminal Vezikül İnvazyonu Saptanan Hastaların Prostat İğne Biyopsisinde Perinöral İnvazyon Varlığı ve Klinik Önemi

(Bull Urooncol 2015; 14: 5-7)

Derleme

Ürostomili Hasta Bakımı

(Bull Urooncol 2015; 14: 8-12)

Mesane Kanserinde Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi

(Bull Urooncol 2015; 14: 13-17)

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Risk Sınıflandırmaları: Kullandığımız Yöntemler Ne Kadar Doğru? Çok Yönlü Bakış

(Bull Urooncol 2015; 14: 18-22)

Yaşlı Hastalarda Radikal Sistektomi: Komplikasyonları ve Mortaliteyi Öngörme, Teknik Yaklaşım ve Postoperatif Bakım

(Bull Urooncol 2015; 14: 23-28)

Deney Hayvanında Mesane Kanseri Modelleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 29-32)

Radikal Sistektomi Sonrası Üriner İntesinal Diversiyonlarda Gelişen Metabolik Değişiklikler

(Bull Urooncol 2015; 14: 33-37)

Mesane Kanseri için Tarama: Uygunluğu ve Kısıtlılıkları

(Bull Urooncol 2015; 14: 38-45)

Türkiye’de Üroonkoloji Tarihçesi: Mesane Tümörleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 46-49)

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri: Çok Yüksek Riskli Alt Grupta Tanı ve Tedavi

(Bull Urooncol 2015; 14: 50-54)

Radikal Sistektomi ve Diversiyon Sonrası Yaşam Kalitesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 55-60)

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinin Tedavisinde Nanopartiküllerin Rolü

(Bull Urooncol 2015; 14: 61-66)

Metastatik Mesane Kanseri Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedaviler: Günümüzde Bir Tedavi Seçeneği Olarak Yerini Aldı mı?

(Bull Urooncol 2015; 14: 67-70)

Olgu Sunumu

Penil Schwannoma: Nadir Bir Olgu

(Bull Urooncol 2015; 14: 71-73)

Retroperitoneal Liposarkom: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 74-76)

On Yedi Yaşında Erkek Hastada Ürotelyal Mesane Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 77-78)
Anasayfa Arşiv Arama Menü