2015-6-14-2
2015 14 Haziran (6) 2
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Edıtorden

(Bull Urooncol 2015; 14: 0-0)

Orijinal Makale

Nefron Koruyucu Cerrahi Yapılan Şeffaf Hücre Dışı Renal Hücreli Karsinom Olgularında Sağkalım ve Sağkalımı Öngören Faktörler

(Bull Urooncol 2015; 14: 79-82)

Total Prostat Spesifik Antijen <10 ng/mL Olan Hastalarda Prostat Kanseri Teşhisinde Prostat Spesifik Antijen Dansitesi Daha mı Önemlidir?

(Bull Urooncol 2015; 14: 83-87)

Derleme

Prostat Kanseri Hastalarında Diyet ve Yaşam Stili Önerileri

(Bull Urooncol 2015; 14: 88-93)

Prostat Biyopsisi Negatifliğinde İzlenecek Yol Ne Olmalıdır?

(Bull Urooncol 2015; 14: 94-96)

Metastatik Prostat Kanserinde Aralıklı veya Devamlı Androjen Baskılama Tedavisi: Derleme

(Bull Urooncol 2015; 14: 97-101)

Prostat Kanseri Doku ve Serum Biyomarkerlarında Güncel Durum Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 102-107)

Prostat Kanserinde Fokal Tedaviler: HIFU Güncel Durum Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 108-112)

Yüksek Risk Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi ve Lenfadenektomi: Cerrahi Teknik, Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlar

(Bull Urooncol 2015; 14: 113-119)

Metastatik Olmayan Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Tedavi Yaklaşımları: Derleme

(Bull Urooncol 2015; 14: 120-127)

Prostat Biyopsi 2014: TRUS, MRG/TRUS Füzyon? Transrektal? Transperineal?

(Bull Urooncol 2015; 14: 128-135)

Prostat Kanserinde Multiparametrik MR: Genel Pratik Uygulama Önerileri

(Bull Urooncol 2015; 14: 136-143)

AUA/ASTRO 2013 Prostatektomi Sonrası Adjuvan ve Salvaj Radyoterapi Kılavuzu: Neler Getiriyor? Neler Değişti?

(Bull Urooncol 2015; 14: 144-149)

Prostat Kanseri Tedavisinde ‘Nanoteknoloji Uygulamaları’

(Bull Urooncol 2015; 14: 150-155)

Aktif İzlem-Tedavi Kararını Etkileyen Faktörler: 3M: “Marker”, “Mapping”, “MRI”

(Bull Urooncol 2015; 14: 156-160)

Radikal Prostatektomi Sonrası Yükselen Psa: Yüksek Riskli Grupta Radyoterapi: Erken? Geç?

(Bull Urooncol 2015; 14: 161-164)

Olgu Sunumu

Kas İnvazyonu Göstermeyen İnvaziv Ürotelial Karsinomla Birlikte Görülen Mesanenin Villöz Adenomu, Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 165-167)

Böbreğin Primer Leiyomyosarkomu: Dört Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 168-170)

Üreter Tümörüne Bağlı Dev Hidronefroz ve Afonksiyone Böbrek: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 171-173)
Anasayfa Arşiv Arama Menü