2015-9-14-3
2015 14 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Editörden

(Bull Urooncol 2015; 14: 0-0)

Orijinal Makale

Bosniak Tip III ve Tip IV Renal Kistlerin Klinik ve Patolojik Özellikleri: Altı Yıllık Deneyimimiz

(Bull Urooncol 2015; 14: 174-177)

Tüberküloz Epididimo-Orşitler Testis Tümörlerini Taklit Edebilir

(Bull Urooncol 2015; 14: 178-180)

Derleme

Renal Hücreli Karsinom Tedavisindeki Devrimin Moleküler Temelleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 181-187)

Renal Hücreli Karsinomda Güncel Radyolojik Yaklaşım

(Bull Urooncol 2015; 14: 188-192)

Nadir Görülen Renal Tümörler

(Bull Urooncol 2015; 14: 193-195)

Retroperitoneal Kitlelerde Tanı ve Tedavi

(Bull Urooncol 2015; 14: 196-202)

Renal Anjiyomiyolipom, Güncelleme

(Bull Urooncol 2015; 14: 203-206)

Lokal İleri Böbrek Hücreli Kanserlerde Lenf Nodu Diseksiyonu ve Adrenalektomi

(Bull Urooncol 2015; 14: 207-209)

İleri Evre Böbrek Hücreli Kanserde Hedefe Yönelik Tedavi

(Bull Urooncol 2015; 14: 210-213)

Hedefe Yönelik Tedavi Çağında Sitoredüktif Nefrektomi

(Bull Urooncol 2015; 14: 214-218)

Parsiyel Nefrektomi Sonrası Renal İskeminin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi

(Bull Urooncol 2015; 14: 219-222)

Üst Üriner Sistem Tümörlerine Yaklaşım: Radikal Nefroüreterektomi ve Nefron Koruyucu Endoskopik Tedavilerin Karşılaştırmalı Onkolojik Etkinlikleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 223-227)

Evre 1 Seminomda Tedavi Seçenekleri; Son Beş Yılda Değişiklikler

(Bull Urooncol 2015; 14: 228-231)

Testiküler Mikrolitiyazis Güncelleme

(Bull Urooncol 2015; 14: 232-234)

Testis Koruyucu Cerrahi Endikasyonları

(Bull Urooncol 2015; 14: 235-237)

Olgu Sunumu

Küçük Hücreli Prostat Kanseri: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 238-240)

Sigmoid Kolon Divertikülüne Sekonder Gelişen Mesane Tümörünü Taklit Eden Mesanenin Enflamatuvar Psödotümörü

(Bull Urooncol 2015; 14: 241-242)

T1a Papiller Renal Hücreli Karsinomlu Bir Olguda Lenf Nodu Metastazı

(Bull Urooncol 2015; 14: 243-244)
Anasayfa Arşiv Arama Menü