2015-12-14-4
2015 14 Aralık (12) 4
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Editörden

(Bull Urooncol 2015; 14: 0-0)

Orijinal Makale

Prostatik Asiner Adenokarsinomda ve Normal Prostat Dokusunda Androjen Reseptörü c-erbB2 ve CD117’nin Ekspresyon Sıklığı ve Klinik Önemi

(Bull Urooncol 2015; 14: 245-250)

Alt Üriner Sistem Semptomları Nedeniyle Tamsulosin ya da Doksazosin Kullanan Hastaların İntraoperatif Gevşek İris Sendromu Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 251-253)

Derleme

Mesanenin Tümör Benzeri Lezyonları

(Bull Urooncol 2015; 14: 254-257)

Mesane Ürotelyal Kanserlerinin Tanısal Prognostik Moleküler Özellikleri ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

(Bull Urooncol 2015; 14: 258-270)

Paratestiküler Tümörler ve Klinikopatolojik Yaklaşım

(Bull Urooncol 2015; 14: 271-277)

Böbrek Tümörlerinin Morfolojik ve Moleküler Özellikleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 278-284)

Renal Tümörlerde Uluslararası Ürolojik Patoloji Derneği 2012 Vancouver Konsensus Toplantısı Önerileri

(Bull Urooncol 2015; 14: 285-289)

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Yüksek Risk Varlığında Cerrahi Yöntemler

(Bull Urooncol 2015; 14: 290-295)

Transüretral Prostat Rezeksiyonunda Monopolar ve Bipolar Yöntemler

(Bull Urooncol 2015; 14: 296-298)

Benign Prostat Hiperplazisinin Genetik Etiyolojik Temelleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 299-302)

Enflamasyonun Etiyopatogenez ve Tedavi Hedefi Olarak Benign Prostat Hiperplazisindeki Rolü

(Bull Urooncol 2015; 14: 303-307)

Benign Prostat Hiperplazisinde Kullanılan Medikal Tedavilerin Ejakülasyon Üzerine Etkileri

(Bull Urooncol 2015; 14: 308-311)

Alfa Blokör Tedavisi ve Gevşek İris Sendromu

(Bull Urooncol 2015; 14: 312-316)

Prostat Kanserinde Hormonal Tedaviye Yaşam Kalitesi Açısından Bir Bakış

(Bull Urooncol 2015; 14: 317-320)

İleri Evre Renal Hücreli Karsinomda Hedefe Yönelik Tedavi Çağında Yaşam Kalitesi Tartışmaları

(Bull Urooncol 2015; 14: 321-323)

Ürolojik Radikal Cerrahi Sonrası Erken Mobilizasyonun Etkinliği

(Bull Urooncol 2015; 14: 324-326)

Olgu Sunumu

Skrotal Şişlikle Gelen Her Hastaya Testis Elastografi Yapılmalı mı? Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 327-329)

Böbreğin Epitelioid Anjiyomiyolipomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 330-332)

Diğer

2015 Hakem Dizini

(Bull Urooncol 2015; 14: -)

2015 Konu Dizini

(Bull Urooncol 2015; 14: -)

2015 Yazar Dizini

(Bull Urooncol 2015; 14: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü