2016-12-15-4
2016 15 Aralık (12) 4
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Orijinal Makale

Adrenalektomi Yapılan Hastaların Klinik, Onkolojik, Fonksiyonel ve Cerrahi Sonuçları

(Bull Urooncol 2016; 15: 129-135)

Parsiyel Nefrektomi Yapılan Renal Kanser Olgularında Yalancı Kapsül Varlığı ve Kalınlığı

(Bull Urooncol 2016; 15: 136-139)

Açık Parsiyel Nefrektomide Politetrafloroetilen Teflon Felt Kullanımı

(Bull Urooncol 2016; 15: 140-143)

İmmünohistokimyasal Çalışma ile Prostat Karsinomunda Siklooksijenaz-2 Ekspresyonunun: Apopitozis ve Anjiyogenezis ile İlişkisi

(Bull Urooncol 2016; 15: 144-147)

D’Amico Düşük-Risk ve Orta-Risk Grubundaki Hastalarda Evre ve Derece Yükselmesi ile İlişkili Preoperatif Faktörler

(Bull Urooncol 2016; 15: 148-153)

Derleme

Ürotelyal Kanserler için Risk Faktörleri

(Bull Urooncol 2016; 15: 154-158)

Prostat Kanserinde Ürolog için Bilgiler: Ga-68-Prostat Spesifik Membran Antijen Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Sintigrafisi

(Bull Urooncol 2016; 15: 159-162)

Prostat Kanserinde Aktif İzlem: Endikasyonlar Genişleyebilir mi?

(Bull Urooncol 2016; 15: 163-166)

Olgu Sunumu

Erkekte Mesane Leiomyomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 167-169)

Bellini Kanal Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 170-173)

Diğer

2016 Hakem Dizini

(Bull Urooncol 2016; 15: -)

2016 Konu Dizini

(Bull Urooncol 2016; 15: -)

2016 Yazar Dizini

(Bull Urooncol 2016; 15: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü