OLGU SUNUMU

Bull Urooncol 2017; 4: 28-30
Makale Geliş Tarihi: 23.11.2015
Makale Kabul Tarihi: 08.03.2016
*

Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, İzmir, Turkey

**

Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Cardiology, İzmir, Turkey

Lenfadenit ve Ateş: Kawasaki Hastalığının İlk Bulgusu

Kawasaki hastalığı çocukluk ve infant dönemin bir vaskülitidir. Servikal lenfadenopatinin de içinde yer aldığı bazı klinik kriterler ile tanı konulur. Bu yazıda kliniğimize ateş ve bakteriyel lenfadenit kliniği ile başvuran 3,5 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur. Antibiyotiğe cevapsız bakteriyel lenfadenit kliniği ile başvuran olgularda Kawasaki hastalığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü